...

Apatheia

Krokiem czwartym jest απαθεια - panowanie nad namiętnościami, beznamiętność

Ewagriusz z Pontu ma na myśli nie negatywny stan obojętności czy niewrażliwości, kiedy już nie czujemy pokusy, lecz pozytywny stan ponownego scalenia i duchowej wolności, kiedy już nie ulegamy pokusie.

Wymienia on osiem grzechów głównych, które oddalają nas od Boga i poddają nas władzy demonów i są przeciwne apathei. Są to: 

  • łakomstwo (gastrimargia),
  • złość (orgé), 
  • nieczystość (porneia),
  • lenistwo duchowe (acedia), 
  • chciwość (filarguria),
  • próżność (kenodoksja) i 
  • smutek (lupé),
  • pycha (uperefania).

Według Ewagriusza beznamiętność i miłość są integralnie związane ze sobą jak dwie strony monety. 

Jan Chryzostom: „nikt nie może nas zranić, jeśli sami się nie ranimy".

Początek strony