Haplotes

Drugi krok to prostota. (h)Aplotes (gr) – prostota, ale także prawość w postępowaniu, brak udawania i okłamywania, nieskazitelność wobec Boga;

przeciwieństwo prostoty to dipsychia (gr) dwulicowość: dusza i serce podzielone, człowiek niestały we wszystkich swych drogach (Jk 1,8)

Być przy Bogu z całego serca – bekol lēb (hebr) – Pwt 4,29

I będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem, dam im jedno serce  …- lēb ` éhād – Jr 32,38

PS 86,11: Naucz mnie Panie Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy;

Uczyń jednością moje serce (-iâhed): spraw bym nie miał serca podzielonego ku bojaźni Twego imienia

Jedność serca jest ściśle związana z bojaźnią Bożą!

aplotes: podstawowa cnota etyki judeochrześcijańskiej

haplotes

Prostota pozostaje ciągle wyzwaniem. Jest lekarstwem na połowę zła tego świata. Bez recepty. Ale to lekarstwo nie ma dzisiaj wzięcia. Raczej, człowiek prosty staje się dla wielu społeczności zagrożeniem, w najlepszym wypadku utrudzeniem. Zdecydowanie jednak częściej - dziwakiem.

Czym prostota jest, a czym nie?

Piękna prostota, taka której uczymy się z Ewangelii Jezusa, jest SZLACHETNOŚCIĄ człowieka. A szlachectwo zobowiązuje ! Głupia prostota jest prostactwem. Pomimo dobrych chęci, na co dzień zazwyczaj jesteśmy w jakimś napięciu pomiędzy.

Początek strony