...

Haplotes

Drugi krok to prostota. (h)Aplotes (gr) – prostota, ale także prawość w postępowaniu, brak udawania i okłamywania, nieskazitelność wobec Boga;

przeciwieństwo prostoty to dipsychia (gr) dwulicowość: dusza i serce podzielone, człowiek niestały we wszystkich swych drogach (Jk 1,8)

Być przy Bogu z całego serca – bekol lēb (hebr) – Pwt 4,29

I będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem, dam im jedno serce  …- lēb ` éhād – Jr 32,38

PS 86,11: Naucz mnie Panie Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy;

Uczyń jednością moje serce (-iâhed): spraw bym nie miał serca podzielonego ku bojaźni Twego imienia

Jedność serca jest ściśle związana z bojaźnią Bożą!

aplotes: podstawowa cnota etyki judeochrześcijańskiej

Początek strony