...

Hesychia

Krokiem szóstym jest zdolność do skupienia, zatrzymania – gr. Hezychia - ἡσυχία, hebr. Szalom – שלום – pokój, całkowitość, harmonia, uzdrowienie

"Należy pozbyć się z zamilknąć hitrakzut, rikuz - התרכזות, ריכוז natłoku myśli, sprzeciwiając się im podczas modlitwy. "Nie może być bowiem tak, że tylko ustami rozmawiamy z Bogiem, nasze serce zaś zajęte jest niestosownymi myślami. Stwórca nie przyjmuje od hezychasty modlitwy nieprzejrzystej i lekceważącej" - Izajasz Pustelnik

"Jeśli jakieś słowo modlitwy napełni cię szczególną pociechą lub skruchą, zatrzymaj się przy nim, wtedy bowiem modli się z nami nasz anioł stróż" - św. Jan Klimak

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6,6)

Demonem przeciwstawiającym się hezychii jest acedia (acedia): znudzenie, zniechęcenie, lenistwo, zwątpienie, skrupulanctwo. Skuteczny lek na acedię – praca pełna skupienia  - ponieważ jej przeczy.

Początek strony