...

Theosis

Krok siódmy to przebóstwienie - gr. theosis, rozumiany ściśle jako theopoiesis - upodobnienie do Boga 

Dokonywane przez samego Boga dopuszczenie człowieka do współudziału w naturze boskiej drogą pewnego uczestnictwa przez podobieństwo. Sensem przebóstwienia jest powołanie i ostateczny cel, czyli świadome i dobrowolne poddanie się łasce Boga, która upodabnia człowieka do Niego. 

"aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał." (J17,21)

"Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. ... Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia." (Rz8,19-22)

człowiek stworzony na obraz Boga (κατ' 'εικονα θεου) jest dla świata (w zamyśle) Jego ikoną

"nic co jest z przyrody nie przebóstwi,
jedynie łaska Boża ma prawo darować przebóstwienie”

Symeon Nowy Teolog

Początek strony