...

       Dzisiaj, tj. w niedzielę 15 marca,  przeżyliśmy Eucharystię w kaplicy świecącej pustkami. Namacalnie odczuliśmy to, co wydarzało się równolegle w wielu świątyniach i miejscach celebracji mszy świętej. Poczucie zagrożenie chorobą, być może lęk przed zarażeniem lub posłuszeństwo wskazaniom Kościoła, wymusiło zapewne u wielu z Was postawienie sobie pytań o to, jak postępować w tym szczególnym czasie tak, aby zachować właściwe proporcje między troską i uważnością o dobro drugiego człowieka a własnym realizowaniem potrzeb, również tych duchowych. 


Również i w naszym Domu, takich pytań nie brakuje.
Stąd, w odpowiedzialności za nasz mały świat, w którym żyjemy,  podjęliśmy następujące decyzje dotyczące funkcjonowania w najbliższych tygodniach:

1. Odwołujemy wszystkie spotkania weekendowe grup. W związku z tym cyklicznie zostaną zwrócone przez nas zaliczki wpłacone na poczet współuczestnictwa w kosztach.

2. Odwołujemy wszystkie indywidualne spotkania w pozostałych dniach tygodnia.

3. Potwierdzamy otwarty charakter niedzielnych Eucharystii, jednak  z usilną prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed planowanym przyjazdem, zawieszając jednak spotkania przy kawie po wspólnej modlitwie.

Powyższe decyzje będą obowiązywać do czasu ogłoszenia przez kompetentne władze zakończenia czasu zagrożenia wirusem.

       Odczytać wydarzenia, w których przyszło nam uczestniczyć, jako znak czasu, to szczególne wyzwanie dla nas wszystkich, noszących w sobie skarb wiary. Mamy nadzieję, że formacja proponowana Wam przez lata w naszym Domu, pozwoli zachować, pomimo rozedrgania świata, pokój serca i szczerą tęsknotę bliskości Chrystusa, i pomocy tym, którzy jej potrzebują.

 

 

                                                              z modlitwą domownicy

Początek strony