Drukuj

Minęła połowa sierpnia, przed nami ostatnie już w tym roku letnie spotkanie, którym tym razem będą Rekolekcje Pustyni. Domykamy więc piękny, choć niełatwy przez okoliczności epidemi, czas spotkań z Wami w rekolekcjach, które jak każdego roku są sposobem na zasłuchanie się w nadchodzące znaki czasu. 

Nieco wyprzedzając zbliżające się miesiące dzielimy się z Wami tym, co zostało ustalone odnośnie zasad funkcjonowania naszego Domu jesienią:


1. Nadal dopuszczamy większą ilość osób uczestniczących w Eucharystii, jednak bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z nami, najlepiej telefoniczny lub sms aby liczba osób nie przekraczała zdroworozsądkowej miary.

2. Podtrzymujemy decyzję z 15 marca  o zawieszeniu "spotkań przy kawie" po niedzielnej Eucharystii

3. Potwierdzamy możliwość przyjazdu na osobiste rekolekcje w pustelniach, oczywiście po wcześniejszym ustaleniu terminu, ze względu na potrzebę dezynfekcji pomieszczeń,  prosimy aby były to pobyty - nie krótsze niż trzy i nie dłuższe niż siedem dni.

4. Podtrzymujemy zawieszenie wszystkich weekendowych Spotkań dla grup zorganizowanych.

5. Otwieramy możliwość przyjazdu na comiesięczne Weekendy Ciszy, po właściwym zgłoszeniu przez formularz zgłoszeniowy, przy zachowaniu wszystkich ograniczeń związanych ze stanem epidemi.

 

Wszystkich Was bardzo usilnie prosimy, aby jakikolwiek przyjazd do naszego Domu uwarunkowany był nie tylko dobrem własnym, ale i innych osób obecnych w tym czasie. Stąd jakiekolwiek domniemanie stanu infekcji lub wcześniejszego przebywania z osobą chorą bądź przebywającą na kwarantannie powinno być wskazówką sugerującą rezygnację z przyjazdu. Dla wspólnego dobra.