Drukuj

Otuleni Światłem Zmartwychwstałego,

ostatecznie pieczętującym prawdziwość Przyjaźni Mistrza dla ucznia,

mocą wiary,

nawet tak bardzo kruchej jaką nosimy,

możemy dzisiaj ponownie  zawołać

z otchłani absurdu tego świata

- wierzę, zaradź memu niedowiarstwu.

I rozradować serce

darem niekończącego się

Życia !