...

Już od wielu lat początek roku, który właśnie przeżywamy, przynosi nam nasz osobisty Czas Pustyni. Dla nas, niezwykłą możliwość odnowienia sił duchowych i fizycznych. Z wdzięcznością przyjmujemy Wasze zrozumienie naszego domknięcia - braku kontaktu, niemożności przyjazdu i spotkania. 

Świadomi jednak jesteśmy,że wielu z Was w okolicach stycznia planuje tegoroczne urlopy.
Podajemy więc propozycję terminów rekolekcji letnich:

  •      05-10 lipca: Scriptorium - Rekolekcje biblijne z warsztatami iluminacji średniowiecznej
  •      13-17 lipca: Athanato Fagito I - Rekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii, krok pierwszy
  •      26-31 lipca: Rekolekcje Pustyni
  •      02-07 sierpnia: Ultreia Rekolekcje wprowadzające w modlitwę kontemplacyjną, krok pierwszy  
  •     17-21 sierpnia: Athanato Fagito II - Rekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii, krok drugi,
                                                                  tylko dla obecnych na kroku pierwszym 
                                     
  •      24-28 sierpnia: Ora et Labora - Rekolekcje z warsztatami ceramicznymi

     Możliwość zgłoszeń od 15 marca, przy założeniu że będziemy mogli, chociaż częściowo, nasz Dom ponownie otworzyć na spotkania z Wami.

Początek strony