Drukuj

Już od wielu lat początek roku, który właśnie przeżywamy, przynosi nam nasz osobisty Czas Pustyni. Dla nas, niezwykłą możliwość odnowienia sił duchowych i fizycznych. Z wdzięcznością przyjmujemy Wasze zrozumienie naszego domknięcia - braku kontaktu, niemożności przyjazdu i spotkania. 

Świadomi jednak jesteśmy,że wielu z Was w okolicach stycznia planuje tegoroczne urlopy.
Podajemy więc propozycję terminów rekolekcji letnich:

     Możliwość zgłoszeń od 15 marca, przy założeniu że będziemy mogli, chociaż częściowo, nasz Dom ponownie otworzyć na spotkania z Wami.