Poniżej przedstawione informacje dotyczą zgłoszeń na Wydarzenia będące z zasady dostępne dla każdej osoby zainteresowanej przyjazdem do naszego Domu, akceptującej zasady i regulamin w nim obowiązujący. Zgłoszeń można dokonywać jedynie pojedyńczo.

Zgłoszenia na autonomiczne dla określonej grupy rekolekcje, dni skupienia czy spotkania (minimum 10 osób) są możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu i zasad przyjazdu. (proszę dzwonić pod numer telefonu +48 607276808)

 Serdecznie zapraszamy

 

 

eucharystiaRekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii

W  ogromnym rozproszeniu doświadczania wiary we współczesnym świecie, w pozorności przeżyć i utraty tego co istotne - głęboka troska Kościoła o odzyskanie, z całą mocą sprawczą, daru Eucharystii - zasługuje na szacunek i odpowiedź.  Z tym większą radością po latach przygotowań chcemy w tym roku, po raz pierwszy, zaproponować Wam czas wspólnego zatrzymania nad tajemnicą Eucharystii, tak aby nauczyć się na nowo głębi znaków i symboli, którymi wypełnione jest to Spotkanie z Chrystusem, dotykając starożytnej mądrości Ojców Kościoła a także niezwykłości Liturgii chrześcijańskiego wschodu i zachodu.

Rozpoczęcie 05-08-2020 18:00
Zakończenie 09-08-2020 14:00
Wolne miejsca 0
Rezerwacja do 26-07-2020

Przepraszamy, lista uczestników jest pełna i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń

Raku 2
Rekolekcje
 te są próbą połączenie świata duchowego z materią.

Chcemy, aby świat gliny, wydobycia z nich nowego kształtu, stał się pomocą w zrozumieniu i przyjęciu Planu Stwórcy względem nas.  W trakcie rekolekcji będziemy chcieli odkryć i nazwać strategię kształtowania trwałych fundamentów życia duchowego tak, aby rozpoznać w swoim życiu prawdę iż łaska buduje na naturze, a także na nowo przyjrzeć się swoim emocjom i uczuciom w oparciu o mądrość Ojców Pustyni. W przestrzeni warsztatowej w tym roku wracamy do źródeł czyli do RAKU. Warsztaty poprowadziAleksandra Kwolek z Pracowni Ceramicznej w Gliwicach.

Rozpoczęcie 12-08-2020 18:00
Zakończenie 16-08-2020 14:00
Rezerwacja od 09-06-2020
Wolne miejsca 0
Rezerwacja do 10-08-2020

Przepraszamy, lista uczestników jest pełna i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń

a-prayer-for-times-like-these
U schyłku lata zapraszamy na rekolekcje, będące ukłonem w stronę drogi duchowej Ojców Pustyni. Proponujemy czas prawdziwego zatrzymania w ciszy i milczeniu, z codziennym wychodzeniem na swoją pustelnię a także wspólną modlitwę Liturgią Godzin, Eucharystię i nauczanie wprowadzające w duchowość hezychastyczną (siedem kroków Ojców Pustyni).

Rozpoczęcie 25-08-2020 18:00
Zakończenie 30-08-2020 14:00
Wolne miejsca 0
Rezerwacja do 17-08-2020

Przepraszamy, lista uczestników jest pełna i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń

Początek strony