Poniżej przedstawione informacje dotyczą zgłoszeń na Wydarzenia będące z zasady dostępne dla każdej osoby zainteresowanej przyjazdem do naszego Domu, akceptującej zasady i regulamin w nim obowiązujący. Zgłoszeń można dokonywać jedynie pojedyńczo.

Zgłoszenia na autonomiczne dla określonej grupy rekolekcje, dni skupienia czy spotkania (minimum 10 osób) są możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu i zasad przyjazdu. (proszę dzwonić pod numer telefonu +48 607276808)

 Serdecznie zapraszamy

 

 

cuthbert
Rekolekcje biblijne "Scriptorium"
 mają charakter formacyjno - warsztatowy. Są propozycją skierowaną do osób pragnących pogłębić życie i modlitwę Słowem Bożym. Są swoistą szkołą Lectio Divina - zasłuchania się w Słowo.

Część warsztatowa to nauka iluminatorstwa średniowiecznego. W tym roku uczestnicy będą mieli możliwość  wykonania przepięknej miniatury koptyjskiej.  

Mamy nadzieję, że zanurzenie się na wiele godzin w scriptorium,  poznanie tajników średniowiecznych technik  będzie szansą na prawdziwe przeżycie monastycznego - ora et labora.

Rozpoczęcie 06-07-2021 18:00
Zakończenie 11-07-2021 14:00
Rezerwacja od 15-03-2021
Wolne miejsca 0
Rezerwacja do 30-06-2021

Przepraszamy, lista uczestników jest pełna i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń

eucharystiaKolejne z cyklu rekolekcji wprowadzających w Misterium Eucharystii.

TYLKO dla osób po kroku pierwszym !!!

W  ogromnym rozproszeniu doświadczania wiary we współczesnym świecie, w pozorności przeżyć i utraty tego co istotne - głęboka troska Kościoła o odzyskanie, z całą mocą sprawczą, daru Eucharystii - zasługuje na szacunek i odpowiedź.  Z tym większą radością po latach przygotowań chcemy w tym roku, po raz pierwszy, zaproponować Wam czas wspólnego zatrzymania nad tajemnicą Eucharystii, tak aby nauczyć się na nowo głębi znaków i symboli, którymi wypełnione jest to Spotkanie z Chrystusem, dotykając starożytnej mądrości Ojców Kościoła a także niezwykłości Liturgii chrześcijańskiego wschodu i zachodu.

Rozpoczęcie 14-07-2021 18:00
Zakończenie 18-07-2021 14:00
Rezerwacja od 15-03-2021
Wolne miejsca 7
Rezerwacja do 30-06-2021

 writericon  ... tęsknota za prawdziwym obliczem

Po raz kolejny, proponujemy Wam  rekolekcje z warsztatami ikonopisarstwa. Mamy nadzieję, że piękne  doświadczenie poprzednich lat pozwoli nam i tym razem na wierną i uczciwą "naukę" tej tak bardzo subtelnej formy kontemplacji.

Od strony formacyjnej chcemy zaproponować zagłębienie się w teologię ikony oraz w doświadczeniu Ojców Pustyni odnaleźć drogowskazy ku modlitwie serca.

Stronę warsztatową w tym roku poprowadzi: Wioletta Motaska, Technik Sztuk Plastycznych, Historyk Sztuki, z zamiłowania rzemieślnik zajmujący się odtwarzaniem malarstwa ikonowego (pisaniem ikon). Od 10 lat związana ze Stowarzyszeniem Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia oraz Pracownią Ikonopisania św. Łukasza w Krakowie.

Rozpoczęcie 19-07-2021 18:00
Zakończenie 25-07-2021 14:00
Rezerwacja od 15-03-2021
Wolne miejsca 0
Rezerwacja do 07-07-2021

Przepraszamy, lista uczestników jest pełna i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń

eucharystiaRekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii

W  ogromnym rozproszeniu doświadczania wiary we współczesnym świecie, w pozorności przeżyć i utraty tego co istotne - głęboka troska Kościoła o odzyskanie, z całą mocą sprawczą, daru Eucharystii - zasługuje na szacunek i odpowiedź.  Z tym większą radością po latach przygotowań chcemy w tym roku, po raz pierwszy, zaproponować Wam czas wspólnego zatrzymania nad tajemnicą Eucharystii, tak aby nauczyć się na nowo głębi znaków i symboli, którymi wypełnione jest to Spotkanie z Chrystusem, dotykając starożytnej mądrości Ojców Kościoła a także niezwykłości Liturgii chrześcijańskiego wschodu i zachodu.

Rozpoczęcie 04-08-2021 18:00
Zakończenie 08-08-2021 14:00
Rezerwacja od 15-03-2021
Wolne miejsca 0
Rezerwacja do 30-07-2021

Przepraszamy, lista uczestników jest pełna i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń

pr4TIRGUL. Rekolekcje te ostatnie z cyklu spotkań wprowadzających 
Misterion - tajemnicę kontemplatywnej modlitwy osobistej są zaproszeniem TYLKO dla osób, ktore przeżyły poprzednie dwa kroki formacji.

W całym bogactwie religijnych i pobożnościowych form aktywności, coraz mocniej zanika wśród osób noszących w sobie łaskę wiary, tęsknota i zdolność Spotkania, które w ciągu wieków nierozdzielnie określane było kontemplacją.

Proponowane rekolekcje, będą próbą wyjścia naprzeciw tym, którzy takiego Spotkania szukają ...

Rozpoczęcie 17-08-2021 18:00
Zakończenie 22-08-2021 14:00
Rezerwacja od 15-03-2021
Wolne miejsca 0
Rezerwacja do 10-08-2021

Przepraszamy, lista uczestników jest pełna i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń

a-prayer-for-times-like-these
U schyłku lata zapraszamy na rekolekcje, będące ukłonem w stronę drogi duchowej Ojców Pustyni. Proponujemy czas prawdziwego zatrzymania w ciszy i milczeniu, z codziennym wychodzeniem na swoją pustelnię a także wspólną modlitwę Liturgią Godzin, Eucharystię i nauczanie wprowadzające w duchowość hezychastyczną (siedem kroków Ojców Pustyni).

Rozpoczęcie 24-08-2021 18:00
Zakończenie 29-08-2021 14:00
Rezerwacja od 15-03-2021
Wolne miejsca 0
Rezerwacja do 16-08-2021

Przepraszamy, lista uczestników jest pełna i nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zgłoszeń

Początek strony