Strefa Ciszy

Dane Kolekcji nie są skonfigurowane

Strefa Ciszy


Czerpiąc z mądrości Ojców Pustyni, wciąż na nowo, próbujemy zanurzyć się w przestrzeni Ciszy, będącej łaską odnalezienia w sobie na nowo zdolności do odczuwania pokoju, piękna i prawdy pochodzących od Stwórcy. Nie jest więc Cisza dla nas bezdzwiękiem, a raczej darem nieba porządkującym serce. Aby odnaleźć w sobie pragnienie Ciszy podejmujemy ascezę milczenia, rozumianej trzy-etapowo jako: zamilknięcie ust, zatrzymanie ciała i uporządkowanie myśli.

Celem tak podjętej ascezy, przez oczyszczenie intencji, jest zdolność odnalezienia w sercu szczerego pragnienia osobistego Spotkania z Chrystusem.

Stąd zdecydowaną większość przestrzeni wokół nas uczyniliśmy Strefą Ciszy. Tak aby, stała się ona pomostem pomiędzy pragnieniem serca a otwartą dłonią Stworzyciela.

Początek strony