...

[pb_row background="none" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#5e5e5e" width_unit="%" div_padding_top="10" div_padding_right="10" div_padding_bottom="10" div_padding_left="10" ][pb_column span="span6"][pb_text width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]


       Od 1995 roku każdego miesiąca proponujemy czas modlitwy i zatrzymania kształtowany w oparciu o mądrość Ojców Pustyni. To szczególna propozycja naszego Domu i nią chcemy się dzielić z innymi. Wciąż na nowo próbujemy zanurzyć się w przestrzeni Ciszy, będącej łaską odnalezienia w sobie na nowo zdolności do odczuwania pokoju, piękna i prawdy pochodzących od Stwórcy. Nie jest więc Cisza dla nas bezdzwiękiem, a raczej darem nieba porządkującym serce. Aby odnaleźć w sobie pragnienie Ciszy, w zasadniczej części weekendu podejmujemy ascezę milczenia, rozumianej trzy-etapowo jako: zamilknięcie ust, zatrzymanie ciała i uporządkowanie myśli.

Celem tak podjętej ascezy, przez oczyszczenie intencji, jest zdolność odnalezienia w sercu szczerego pragnienia osobistego Spotkania z Chrystusem, aby słuchać ; Nie chcemy nikogo zatrzymywać "dla siebie", wierząc że moment wyciszenia i pogłębienia Spotkania z Wszechmogącym w modlitwie osobistej, może stać się wsparciem, tak dla poszukującego, jak i każdego kto już odnalazł i ukochał Chrystusa. Każdy weekend jest autonomiczny treściowo, a jego istotą jest bardziej czas osobistego spotkania z Chrystusem w Adoracji niż jakiekolwiek nauczanie.

 

[/pb_text][/pb_column][pb_column span="span6"][pb_promobox el_title="Promotion Box 1" pb_title="Program Spotkań" pb_button_title="Zgłoszenie" link_type="url" pb_button_url="https://heliosz.org/index.php/rezerwacje/kategorie" pb_button_open_in="lightbox" pb_bg_value="#454445" pb_bg_color="#454445" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#ffffff" pb_border_color="#ffffff" pb_show_drop="yes" elements="title__#__content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="slow" ]


Piątek

możliwość przyjazdu od godziny 16.00

19.00        Kolacja
20.30        Eucharystia
                 Adoracja Krzyża

od Eucharystii aż po sobotni obiad włącznie - Silentium Sacrum

Sobota

08.00        Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
                 Jutrznia
                 Śniadanie
10.10        Nauczanie
                 Medytacja w drodze
14.00        Obiad
16.15        Nauczanie
17.30        Eucharystia
19.00        Kolacja
20.30        Kompleta

od Komplety po niedzielne śniadanie - Silentium Sacrum

Niedziela

08.00        Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
                 Jutrznia
09.00        Śniadanie
10.10        Nauczanie
                 Spotkanie ze Słowem Bożym
12.00        Obiad
13.00        Eucharystia

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]
Początek strony