desert flowerOd 1995 roku każdego miesiąca proponujemy czas modlitwy i zatrzymania kształtowany w oparciu o mądrość Ojców Pustyni. To szczególna propozycja naszego Domu i nią chcemy się dzielić z innymi.

Wciąż na nowo próbujemy zanurzyć się w przestrzeni Ciszy, będącej łaską odnalezienia w sobie na nowo zdolności do odczuwania pokoju, piękna i prawdy pochodzących od Stwórcy. Nie jest więc Cisza dla nas bezdzwiękiem, a raczej darem nieba porządkującym serce. Aby odnaleźć w sobie pragnienie Ciszy, w zasadniczej części weekendu podejmujemy ascezę milczenia, rozumianej trzy-etapowo jako: zamilknięcie ust, zatrzymanie ciała i uporządkowanie myśli. Celem tak podjętej ascezy, przez oczyszczenie intencji, jest zdolność odnalezienia w sercu szczerego pragnienia osobistego Spotkania z Chrystusem, aby słuchać.

 Nie chcemy nikogo zatrzymywać "dla siebie", wierząc że moment wyciszenia i pogłębienia Spotkania z Wszechmogącym w modlitwie osobistej, może stać się wsparciem, tak dla poszukującego, jak i każdego kto już odnalazł i ukochał Chrystusa.

Każdy weekend jest autonomiczny treściowo,
a jego istotą jest bardziej czas osobistego spotkania
z Chrystusem w
Adoracji niż jakiekolwiek nauczanie.