...


       Od 1995 roku każdego miesiąca proponujemy czas modlitwy i zatrzymania kształtowany w oparciu o mądrość Ojców Pustyni. To szczególna propozycja naszego Domu i nią chcemy się dzielić z innymi. Wciąż na nowo próbujemy zanurzyć się w przestrzeni Ciszy, będącej łaską odnalezienia w sobie na nowo zdolności do odczuwania pokoju, piękna i prawdy pochodzących od Stwórcy. Nie jest więc Cisza dla nas bezdzwiękiem, a raczej darem nieba porządkującym serce. Aby odnaleźć w sobie pragnienie Ciszy, w zasadniczej części weekendu podejmujemy ascezę milczenia, rozumianej trzy-etapowo jako: zamilknięcie ust, zatrzymanie ciała i uporządkowanie myśli.

Celem tak podjętej ascezy, przez oczyszczenie intencji, jest zdolność odnalezienia w sercu szczerego pragnienia osobistego Spotkania z Chrystusem, aby słuchać ; Nie chcemy nikogo zatrzymywać "dla siebie", wierząc że moment wyciszenia i pogłębienia Spotkania z Wszechmogącym w modlitwie osobistej, może stać się wsparciem, tak dla poszukującego, jak i każdego kto już odnalazł i ukochał Chrystusa. Każdy weekend jest autonomiczny treściowo, a jego istotą jest bardziej czas osobistego spotkania z Chrystusem w Adoracji niż jakiekolwiek nauczanie.

 


Piątek

możliwość przyjazdu od godziny 16.00

19.00        Kolacja
20.30        Eucharystia
                 Adoracja Krzyża

od Eucharystii aż po sobotni obiad włącznie - Silentium Sacrum

Sobota

08.00        Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
                 Jutrznia
                 Śniadanie
10.10        Nauczanie
                 Medytacja w drodze
14.00        Obiad
16.15        Nauczanie
17.30        Eucharystia
19.00        Kolacja
20.30        Kompleta

od Komplety po niedzielne śniadanie - Silentium Sacrum

Niedziela

08.00        Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
                 Jutrznia
09.00        Śniadanie
10.10        Nauczanie
                 Spotkanie ze Słowem Bożym
12.00        Obiad
13.00        Eucharystia

Początek strony