desert flowerOd 1995 roku każdego miesiąca proponujemy czas modlitwy i zatrzymania kształtowany w oparciu o mądrość Ojców Pustyni. To szczególna propozycja naszego Domu i nią chcemy się dzielić z innymi.

Wciąż na nowo próbujemy zanurzyć się w przestrzeni Ciszy, będącej łaską odnalezienia w sobie na nowo zdolności do odczuwania pokoju, piękna i prawdy pochodzących od Stwórcy. Nie jest więc Cisza dla nas bezdzwiękiem, a raczej darem nieba porządkującym serce. Aby odnaleźć w sobie pragnienie Ciszy, w zasadniczej części weekendu podejmujemy ascezę milczenia, rozumianej trzy-etapowo jako: zamilknięcie ust, zatrzymanie ciała i uporządkowanie myśli. Celem tak podjętej ascezy, przez oczyszczenie intencji, jest zdolność odnalezienia w sercu szczerego pragnienia osobistego Spotkania z Chrystusem, aby słuchać.

 Nie chcemy nikogo zatrzymywać "dla siebie", wierząc że moment wyciszenia i pogłębienia Spotkania z Wszechmogącym w modlitwie osobistej, może stać się wsparciem, tak dla poszukującego, jak i każdego kto już odnalazł i ukochał Chrystusa.

Każdy weekend jest autonomiczny treściowo,
a jego istotą jest bardziej czas osobistego spotkania
z Chrystusem w
Adoracji niż jakiekolwiek nauczanie.

 


 
crucifixKażdy Weekend niezmiennie od wielu lat przeżywamy zgodnie z wypracowanym rytmem, który (taką przynajmniej mamy nadzieję) pozwala na osobiste i wspólnotowe doświadczenie modlitwy (Jutrznia, Eucharystia, Kompleta), czas nauczania, medytację w drodze, ascezę milczenia ale i spotkanie w dobrej rozmowie z innymi.

Oczekujemy Waszego przyjazdu w piątek, pomiędzy godziną 16.00 a18.00 tak, aby rozpocząć już wspólnie o godzinie 19.00 kolacją z wprowadzeniem w weekend. O godzinie 20.00 zapraszamy na Eucharystię a po niej Adorację Krzyża, która kończy się następnego dnia przed poranną modlitwą o godzinie 8.00.

Adoracja Krzyża jest zaproszeniem do osobistej modlitwy zatrzymania przed tajemnicą Zbawczej Ofiary Chrystusa.
Jej długość oraz czas uwarunkowany jest osobistą decyzją każdego z osobna.

Po zakończeniu Eucharystii - aż do sobotniego obiadu włącznie - zanurzamy się w SILENTIUM SACRUM

 

 Sobotni poranek rozpoczyna modlitwa Jutrzni z Adoracją Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, po której zapraszamy na śniadanie. Do południa proponujemy jeszcze Nauczanie, wprowadzające w duchowość Ojców Pustyni (Siedem Kroków) oraz czas samotni czyli Medytację w Drodze.

Do rozpoczęcia obiadu istnieje możliwość przeżycia Sakramentu Pokuty lub rozmowy dotyczącej życia duchowego z kapłanem prowadzącym.

Popołudnie, zaczynamy czasem na kawę, po którym proponujemy drugie Nauczanie oraz przeżycie Eucharystii. Dzień kończymy kolacją i modlitwą Komplety.

 Niedzielny poranek rozpoczynamy w Silentium Sacrum aż do rozpoczęcia Jutrzni. Po porannej modlitwie i śniadaniu proponujemy ostatnie Nauczanie a w południe Obiad.

Weekend kończy Eucharystia o godzinie 13.00.