Sobotni poranek rozpoczyna modlitwa Jutrzni z Adoracją Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, po której zapraszamy na śniadanie. Do południa proponujemy jeszcze Nauczanie, wprowadzające w duchowość Ojców Pustyni (Siedem Kroków) oraz czas samotni czyli Medytację w Drodze.

Do rozpoczęcia obiadu istnieje możliwość przeżycia Sakramentu Pokuty lub rozmowy dotyczącej życia duchowego z kapłanem prowadzącym.

Popołudnie, zaczynamy czasem na kawę, po którym proponujemy drugie Nauczanie oraz przeżycie Eucharystii. Dzień kończymy kolacją i modlitwą Komplety.