crucifixKażdy Weekend niezmiennie od wielu lat przeżywamy zgodnie z wypracowanym rytmem, który (taką przynajmniej mamy nadzieję) pozwala na osobiste i wspólnotowe doświadczenie modlitwy (Jutrznia, Eucharystia, Kompleta), czas nauczania, medytację w drodze, ascezę milczenia ale i spotkanie w dobrej rozmowie z innymi.

Oczekujemy Waszego przyjazdu w piątek, pomiędzy godziną 16.00 a18.00 tak, aby rozpocząć już wspólnie o godzinie 19.00 kolacją z wprowadzeniem w weekend. O godzinie 20.00 zapraszamy na Eucharystię a po niej Adorację Krzyża, która kończy się następnego dnia przed poranną modlitwą o godzinie 8.00.

Adoracja Krzyża jest zaproszeniem do osobistej modlitwy zatrzymania przed tajemnicą Zbawczej Ofiary Chrystusa.
Jej długość oraz czas uwarunkowany jest osobistą decyzją każdego z osobna.

Po zakończeniu Eucharystii - aż do sobotniego obiadu włącznie - zanurzamy się w SILENTIUM SACRUM