...

Otuleni Światłem Zmartwychwstałego,

ostatecznie pieczętującym prawdziwość Przyjaźni Mistrza dla ucznia,

mocą wiary,

nawet tak bardzo kruchej jaką nosimy,

możemy dzisiaj ponownie  zawołać

z otchłani absurdu tego świata

- wierzę, zaradź memu niedowiarstwu.

I rozradować serce

darem niekończącego się

Życia !

       Choć domknięci okolicznościami zarazy, wybiegamy jednak, jak co roku o tej porze, wydaje się - w niedaleką przyszłość, tegorocznego lata. Wiemy, że wielu z Was w okolicach stycznia planuje tegoroczne urlopy. Podajemy więc propozycję terminów rekolekcji letnich:

 •      6-11 lipca: Scriptorium - Rekolekcje biblijne z warsztatami iluminacji średniowiecznej

 •      14-18 lipca: Athanato Fagito II - Rekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii, krok drugi,
                                                            tylko dla obecnych na kroku pierwszym
 •      19-25 lipca: Vera Icon - Rekolekcje z warsztatami ikonopisania
 •      4-8 sierpnia: Athanato Fagito I - Rekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii, krok pierwszy
 •     17-22 sierpnia: תרגול (Tirgul)- Rekolekcje wprowadzające w modlitwę kontemplacyjną III,
                                                      tylko dla osób po kroku pierwszym i drugim
 •      24-29 sierpnia: Rekolekcje Pustyni
                                                            

       Możliwość zgłoszeń od 10 marca, przy założeniu że będziemy mogli, chociaż częściowo, nasz Dom ponownie otworzyć na spotkania z Wami.

 

Za oknem chłodno, mokro i buro, a powiat na terenie którego znajduje sie nasz Dom doczekał się obostrzeń Czerwonej Strefy.

Stąd z dniem dzisiejszym , do odwołania jesteśmy zmuszeni przymknąć wszelką aktywność zewnętrzną. Prosimy więc o uszanowanie tego czasu. Dotyczy to zarówno obecności na niedzielnej Eucharysti, jak i pobytu w naszym Domu, w tym i na pustelniach. 

dziękujemy za zrozumienie
z modlitwą i pamięcią

domownicy

Nieogarnięta tęsknotaBN20a

karmiona nadzieją

znajduje TERAZ ukojenie

w Świetlistym Słowie Życia, 

które staje się Ciałem.

W prostocie, w utajeniu, cicho

dając się dostrzec tym, 

którzy podtrzymali w sobie

okruch wiary.

Życzymy z serca, daru świętowania,

które nie przemija

a uskrzydla

wszelki okruch życia.

 

 

Minęła połowa sierpnia, przed nami ostatnie już w tym roku letnie spotkanie, którym tym razem będą Rekolekcje Pustyni. Domykamy więc piękny, choć niełatwy przez okoliczności epidemi, czas spotkań z Wami w rekolekcjach, które jak każdego roku są sposobem na zasłuchanie się w nadchodzące znaki czasu. 

Nieco wyprzedzając zbliżające się miesiące dzielimy się z Wami tym, co zostało ustalone odnośnie zasad funkcjonowania naszego Domu jesienią:


1. Nadal dopuszczamy większą ilość osób uczestniczących w Eucharystii, jednak bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z nami, najlepiej telefoniczny lub sms aby liczba osób nie przekraczała zdroworozsądkowej miary.

2. Podtrzymujemy decyzję z 15 marca  o zawieszeniu "spotkań przy kawie" po niedzielnej Eucharystii

3. Potwierdzamy możliwość przyjazdu na osobiste rekolekcje w pustelniach, oczywiście po wcześniejszym ustaleniu terminu, ze względu na potrzebę dezynfekcji pomieszczeń,  prosimy aby były to pobyty - nie krótsze niż trzy i nie dłuższe niż siedem dni.

4. Podtrzymujemy zawieszenie wszystkich weekendowych Spotkań dla grup zorganizowanych.

5. Otwieramy możliwość przyjazdu na comiesięczne Weekendy Ciszy, po właściwym zgłoszeniu przez formularz zgłoszeniowy, przy zachowaniu wszystkich ograniczeń związanych ze stanem epidemi.

 

Wszystkich Was bardzo usilnie prosimy, aby jakikolwiek przyjazd do naszego Domu uwarunkowany był nie tylko dobrem własnym, ale i innych osób obecnych w tym czasie. Stąd jakiekolwiek domniemanie stanu infekcji lub wcześniejszego przebywania z osobą chorą bądź przebywającą na kwarantannie powinno być wskazówką sugerującą rezygnację z przyjazdu. Dla wspólnego dobra.    

Początek strony