...

 

Zasady korzystania z Pustelni

  • Na Pustelnię zapraszamy po przyjęciu wcześniejszego zgłoszenia, najlepiej telefonicznego.
  • Możliwe jest korzystanie z Pustelni nie krócej niż dwa i nie dłużej niż siedem dni.
  • Istnieje możliwość cyklicznych przyjazdów do Pustelni, jednak nie częściej jak raz na dwa miesiące.
  • Wyżywienie we własnym zakresie, do dyspozycji oddajemy aneks kuchenny (zachęcamy do choćby częściowego postu)
  • Istnieje nieustanny dostęp do kaplicy, a po wcześniejszym zgłoszeniu codzienna możliwość Adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
  • Istnieje możliwość uczestniczenia w codziennej Eucharystii
  • Czas Pustelni rozpoczyna się na miejscu od rozmowy wprowadzającej z kapłanem prowadzącym i ustalenia formy przeżywania czasu pustyni ( w zależności  od doświadczenia duchowego, oczekiwań i potrzeb).
  • W ramach pobytu zachęcamy, w miarę możliwości, do podjęcia codziennej pracy, około 2 godzinnej (w ogrodzie)

Gdzie nas szukać?

           Jasiona jest małą miejscowością na opolszczyźnie, leżącą u stóp Góry św. Anny, po jej południowo-zachodniej stronie. Z kolejowego punktu widzenia stacja Jasiona leży pomiędzy pomiędzy Zdzieszowicami a Gogolinem (jadąc od strony Gliwic). Nasz Dom położony jest na skraju wioski, w przysiółku od wieków nazywanym Helioszem. Wielkim darem dla nas, zwłaszcza dla naszej Strefy Ciszy jest lokalizacja na terenie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny.

mapa duza
mapa kWyświetl większą mapę lub interaktywną mapę regionu

map 2


Początek strony