...

       Choć domknięci okolicznościami zarazy, wybiegamy jednak, jak co roku o tej porze, wydaje się - w niedaleką przyszłość, tegorocznego lata. Wiemy, że wielu z Was w okolicach stycznia planuje tegoroczne urlopy. Podajemy więc propozycję terminów rekolekcji letnich:

 •      6-11 lipca: Scriptorium - Rekolekcje biblijne z warsztatami iluminacji średniowiecznej

 •      14-18 lipca: Athanato Fagito II - Rekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii, krok drugi,
                                                            tylko dla obecnych na kroku pierwszym
 •      19-25 lipca: Vera Icon - Rekolekcje z warsztatami ikonopisania
 •      4-8 sierpnia: Athanato Fagito I - Rekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii, krok pierwszy
 •     17-22 sierpnia: תרגול (Tirgul)- Rekolekcje wprowadzające w modlitwę kontemplacyjną III,
                                                      tylko dla osób po kroku pierwszym i drugim
 •      24-29 sierpnia: Rekolekcje Pustyni
                                                            

       Możliwość zgłoszeń od 10 marca, przy założeniu że będziemy mogli, chociaż częściowo, nasz Dom ponownie otworzyć na spotkania z Wami.

 

Początek strony