Dlaczego Pustelnia 1
Dlaczego Pustelnia ...
Zapomniane źródło nie wysycha.
Tracą Ci, którzy gubią tęsknotę
W nadziei

W 1993 roku wśród grupy osób wywodzących się z różnych grup odnowy Kościoła zrodziło się pragnienie utworzenia Miejsca Ciszy i Modlitwy, w którym zostanie podjęta troska o wydobycie ze skarbca tradycji - mądrości i duchowego piękna pierwszych wieków Kościoła.

Dlaczego Ojcowie 2
Wciąż zadziwieni mądrością wieków ...
Zapomniane źródło nie wysycha. Tracą spragnieni fałszywych świateł
TRWALE

Od prawie 30 lat Ojcowie Pustyni stają więc przed nami, jako nauczyciele żywej wiary, ukochania Słowa Bożego i Eucharystii a także prostoty w życiu i w modlitwie.

Nowe 3
W odkrywaniu pięknego Kościoła ...
Zapomniane źródło nie wysycha.
Tracą Ci, którzy zobojętnieli na ciemność
w zaufaniu

Od 1 stycznia 2014 roku, wspólną decyzją Biskupów - Opolskiego i Gliwickiego, nasz Dom otrzymał nową nazwę Pustelni Eliasza i stał się Domem Formacyjnym diecezji opolskiej.

Zapraszamy 4
Nie chcemy zatrzymać
tylko dla siebie ...
Zapomniane źródło nie wysycha.
Tracą Ci, którzy szukają tylko dla siebie
RADOŚNIE

W tym co proponujemy, chcemy dzielić się z Wami naszym odkryciem - pięknem tradycji Kościoła i życiem w wierze z Chrystusem.
Serdecznie zapraszamy.

       Choć domknięci okolicznościami zarazy, wybiegamy jednak, jak co roku o tej porze, wydaje się - w niedaleką przyszłość, tegorocznego lata. Wiemy, że wielu z Was w okolicach stycznia planuje tegoroczne urlopy. Podajemy więc propozycję terminów rekolekcji letnich:

 •      6-11 lipca: Scriptorium - Rekolekcje biblijne z warsztatami iluminacji średniowiecznej

 •      14-18 lipca: Athanato Fagito II - Rekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii, krok drugi,
                                                            tylko dla obecnych na kroku pierwszym
 •      19-25 lipca: Vera Icon - Rekolekcje z warsztatami ikonopisania
 •      4-8 sierpnia: Athanato Fagito I - Rekolekcje wprowadzające w Misterium Eucharystii, krok pierwszy
 •     17-22 sierpnia: תרגול (Tirgul)- Rekolekcje wprowadzające w modlitwę kontemplacyjną III,
                                                      tylko dla osób po kroku pierwszym i drugim
 •      24-29 sierpnia: Rekolekcje Pustyni
                                                            

       Możliwość zgłoszeń od 10 marca, przy założeniu że będziemy mogli, chociaż częściowo, nasz Dom ponownie otworzyć na spotkania z Wami.