Deprecated: Required parameter $photo_id follows optional parameter $blog_id in /home/users/lshlxuoq/public_html/plugins/jsnimageshow/sourceflickr/libs/phpFlickr.php on line 695

 

 

Okruchy ... myśli niepozbieranych, złożone na otwartej dłoni, dla wszystkich przechodniów, aby sprowokować własne przecieranie ścieżek, w światy nierozpoznane ... a naznaczone blaskiem Światła.

desert fl                        kilka zgarniętych myśli:

 Niezwykłość czasu, którego doświadczamy domyka się w zamierzonym i otwartym poza granice czasu pragnieniu Stwórcy, abyśmy byli Jemu podobni. Paradoks. Następstwo zdarzeń i pomykających dni, czterdziestu, dające nadzieję na wymknięcie się poza ... aby zobaczyć siebie - Jego spojrzeniem.

 

Nieznaczne poruszenia skłaniające nas, aby przywrócić należne miejsce sercu, aby dośrodkować świadomość istnienia. Po co? by odnaleźć w sobie jeszcze raz, usilną i piękną gotowość na Przelanie się Światła Zmartwychwstałego, cudowne obmywającego ludzką naturę ku przebóstwieniu. 

Czy to mało? W pędzącym, z coraz większą szybkością chaosie tego świata, pozostać strukturą uporządkowaną dłonią Władcy, której nie ima się pomrok z jego następstwami. Aż nadto wystarczająco, aby podjąć wysiłek odnalezienia w sobie, absolutnie pierwszego autonomicznie tchnienia życia, w którym wszystko było jednoznaczne ... bez jakiegokolwiek pomieszania.

cdn...

 W praktyce, czyli w ustanowionym przymierzu między świadomością a przeżywaną codziennością, tak czy inaczej, prędzej bądź później, zawsze znaczy to - dotknąć się Krzyża. Pozwolić się dotknąć Jego jednej jedynej, nieporównywalnej z niczym ekspiacyjnej sile Miłości, zdolnej odnowić wszystko, odrzucającej w otchłań każdą ciemność serca deformującą prawdziwość istnienia.

I nie wolno nam nigdy sprowadzić tego aktu wiary jedynie do emocjonalnego poruszenia lub do bardziej lub mniej ukrytych form "cierpiętnictwa". Dotknąć się Krzyża Chrystusowego znaczy aktem wolnej woli ponowić w sobie takie postawy i działania, które same w sobie odnawiają w nas usilnie pragnienie nawrócenia ...

cdn...

Początek strony