Dlaczego Pustelnia 1
Dlaczego Pustelnia ...
Zapomniane źródło nie wysycha.
Tracą Ci, którzy gubią tęsknotę
W nadziei

W 1993 roku wśród grupy osób wywodzących się z różnych grup odnowy Kościoła zrodziło się pragnienie utworzenia Miejsca Ciszy i Modlitwy, w którym zostanie podjęta troska o wydobycie ze skarbca tradycji - mądrości i duchowego piękna pierwszych wieków Kościoła.

Dlaczego Ojcowie 2
Wciąż zadziwieni mądrością wieków ...
Zapomniane źródło nie wysycha. Tracą spragnieni fałszywych świateł
TRWALE

Od prawie 30 lat Ojcowie Pustyni stają więc przed nami, jako nauczyciele żywej wiary, ukochania Słowa Bożego i Eucharystii a także prostoty w życiu i w modlitwie.

Nowe 3
W odkrywaniu pięknego Kościoła ...
Zapomniane źródło nie wysycha.
Tracą Ci, którzy zobojętnieli na ciemność
w zaufaniu

Od 1 stycznia 2014 roku, wspólną decyzją Biskupów - Opolskiego i Gliwickiego, nasz Dom otrzymał nową nazwę Pustelni Eliasza i stał się Domem Formacyjnym diecezji opolskiej.

Zapraszamy 4
Nie chcemy zatrzymać
tylko dla siebie ...
Zapomniane źródło nie wysycha.
Tracą Ci, którzy szukają tylko dla siebie
RADOŚNIE

W tym co proponujemy, chcemy dzielić się z Wami naszym odkryciem - pięknem tradycji Kościoła i życiem w wierze z Chrystusem.
Serdecznie zapraszamy.

     Jest jeszcze inny wymiar tego, co wyłania się po pełnym szacunku przylgnięciu do prostoty. To umiejętność prostego oglądu. Tego co jest. Bez nadmiaru, bez ogromu przedwstępnych przestrzeni okalających jądro, często tak bardzo stłamszonych, że sedno rzeczy ulega zamazaniu.

To szczególny rodzaj skupienia, albo jak kto woli widzenia w czystości. Nie po to aby negować pośrednie, lecz aby widzieć niezwykłe uporządkowanie w istocie. Prosto do celu, w zachwycie nad mądrym zamysłem wszystkiego, co zostało powołane do istnienia w otulinie czasu i przestrzeni.

Taki stan, wypełniony prostą radością dostrzegania niezwykłego uporządkowania odwiecznego zamysłu Stwórcy, w tym co jest, czyni życie takiej osoby, mimowolnym „lekarstwem” na chaos „przypadkowego” usilnego kształtowania świata według wzorca wymyślonego przez egoizm człowieka. Pod osłoną prostoty razi nas wszystko, co interesownie zostało przerysowane,zakłamane, na swój sposób nadpisane na Prawzorcu pradawnej struktury istnienia. Trwanie w prostocie, zwraca więc sercu ogląd Eonu. Tak aby stać się ponownie gotowym na „komunię”, czyniąc z życia wypowiadającego się w nas - pomost, pomiędzy stworzeniem a Stwórcą.